Obchodní podmínky taneční školy Dynamic - SEEKERS PROJECTS s.r.o.

Taneční škola dynamic je obchodní značkou SEEKERS PROJECTS s.r.o.

1. Přihlášení do kurzu:

 • Osobně v kanceláři TŠ Dynamic, Bašty 2, 1. patro, zde vyplníte přihlášku do patřičného kurzu, zde také můžete kurz uhradit hotově či kartou
 • Zájemci o kurz Základní středoškolské taneční výhradně realizují platbu skrze pověřeného důvěrníka (zástupce) třídy. Ten vybírá a posléze odevzdává peníze hromadně v kanceláři TŠ. 
 • Kurzy je možné objednávat prostřednictvím online objednávkového formuláře: http://tsdynamic.cz/prihlaska.php
 • Platby je možné realizovat také převodem (viz bod.č.4), doklad o převodu je nutné doložit k vyplněné přihlášce, převodem nelze zasílat zálohové platby!!!
 • Vyplněním a odevzdáním přihlášky (elektronické či papírové) souhlasíte s poskytnutím všech uvedených kontatních údajů pro uložení do databáze TŠ Dynamic pro zasílání informací o důležité změně, akci či speciální nabídce TŠ Dynamic, údaje se odstraňují pouze na písemnou žádost doručenou do naší kanceláře, nikoli telefoniky či sms!

2. Realizujte prosím své platby včas, z důvodu velkého zájmu může být kurz rychle obsazen!

3. Kurzovné je stanoveno v ceníku kurzů pro danou taneční sezónu. Potvrzením přijetí elektronické objednávky (registračního formuláře), vyplněné objednatelem, se ze strany Taneční školy Dynamic považuje za platně uzavřenou smlouvu.

4. Po obdržení objednávky vám zašleme potvrzení o přihlášení s informacemi k uhrazení platby. Úhradu proveďte buď hotově či kartou v kanceláři TŠ Dynamic, Palác Padowetz, Bašty 2, 602 00, Brno nebo převodním příkazem před termínem konání kurzu (nejdéle 3 dny předem) na náš účet - viz kontakt, na základě výzvy k platbě, kterou vám zašleme e-mailem a která bude obsahovat variabilní symbol platby. Potvrzení o uskutečnění platby nezasíláme.

5. V případě zrušení účasti na kurzu bude účtován storno poplatek:

 • Více jak 10 kalendářních dnů před kurzem je nabídnutý náhradní termín nebo počítáno storno 50% z kurzovného
 • 9-1 kalendářní den před kurzem – storno 75% z kurzovného
 • 1 a méně kalendářních dnů před kurzem – storno 100% z kurzovného
 • Dnem zahájení kurzu se kurzovné nevrací - 100% z kurzovného
 • Zálohová platba je nevratná (včetně více-zálohové platby, např. u středoškolských tanečních)

6. Na kurz je možné vyslat náhradníka. V případě vyslání náhradníka nebude účtován storno poplatek, je však třeba dodat jeho osobní údaje pro přihlášení na kurz.

7. Objednatel odesláním online objednávky nebo vyplněním fyzické přihlášky souhlasí s výší sjednaných storno poplatků bez výjimky.

8. Veškeré změny objednávky jsou po jejím doručení možné na základě dohody o změně, která je písemně (poštou, nebo e-mailem) odsouhlasená oběma smluvními stranami.

9. Taneční škola Dynamic vyhrazuje právo:

 • přesunout data konání kurzů v případě, že dojde k události, která konání kurzu znemožní (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora). V takovém případě to bude neprodleně sděleno zájemcům a zároveň s nimi bude sjednán nový termín kurzu
 • realizovat změny v obsahu nabídky (uvedených v: produktový materiál SŠ tanečních, plakáty, webové stránky TŠ a jiné) či uvedené nahradit substituty, pokud je to z objektivních příčin nezbytné, či je to v zájmu studentů
 • neuskutečnit plánovaný kurz, pokud se ani 3 pracovní dny před začátkem kurzu závazně nepřihlásil minimální počet účastníků dle typu kurzu. V tomto případě bude s již přihlášenými sjednán dohodou nový termín konání.
 • zakázat vstup do kurzu či na akci nevhodně oblečeným, podnapilým, zapáchajícím (kouř cigaret adpod.), či jinak obtěžujícím osobám či osobám podezřelých z užití návykové látky nebo pořizování nedovoleného záznamu lekce, tyto osoby mohou být vyvedeny i v průběhu akce či kurzu bez jakékoli náhrady!

10. Zakoupené vstupenky na akce TŠ Dynamic jsou nevratné!

11. Naše firma dodržuje podmínky GDPR.

Aktualizace 20.5.2018